Στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, αυτή τη φορά εξ αποστάσεως, με συμμετέχοντες από Πορτογαλία, Κροατία, Τουρκία, Ισπανία, Αγγλία και Ελλάδα, με δικιά μας εκπροσώπηση.

Erasmus+ Youth mobility-Ιάσιο Ρουμανίας